Incasso2018-02-21T17:18:26+01:00

Incasso

(Buitengerechtelijke) incasso
Soms lukt het in het gewone debiteurenbeheer helaas niet om uw debiteur tot betaling te bewegen.

Het heeft u al een hoop tijd en energie gekost en vaak ook de nodige frustraties. Immers, iedereen wil betaald krijgen voor hetgeen hij of zij levert. Of het nu een dienst of een product is.

Op dat moment kunt u besluiten om uw vordering ter incasso uit handen te geven. Bep Incassodiensten behandelt B2B buitengerechtelijke Nederlandse onbetwiste geldvorderingen. Met daarbij (desgewenst) oog voor uw klantbehoud.

Maatwerk
Bep Incassodiensten levert maatwerk. Incassozaken zijn niet met elkaar te vergelijken en hebben hun eigen verhaal. Reden ook waarom een standaard werkwijze af zou doen aan het resultaat.

Daarbij worden directheid, creativiteit en menselijkheid op professionele wijze ingezet om alsnog tot betaling van uw facturen te komen.

Uw debiteur kiest
Om het incassoproces goed te kunnen doorlopen, dient uw debiteur mee te werken door te beginnen met open kaart te spelen, afspraken te maken en die ook na te komen.

In sommige gevallen bestaat die bereidwilligheid echter niet. In dat geval worden er keuzes en gevolgen daarvan voorgelegd aan uw debiteur. Uw debiteur kiest dan een andere weg. Het doel blijft onveranderd: betaling van uw factu(u)r(en).

Zeer hardleers?
Indien uw debiteur zo hardleers is dat hij of zij in het buitengerechtelijke traject alsnog weigert om te betalen, dan kunt u ervoor kiezen om uw vordering alsnog op gerechtelijke wijze te laten incasseren. Gerechtelijke incasso wordt niet door Bep Incassodiensten verricht. Daarvoor kunt u desgewenst gebruik maken van het netwerk van Bep Incassodiensten.

contact +31 (0)6 44 88 92 75 / angela@bepincassodiensten.nl

Ga naar de bovenkant